images

Om webbplatsen

Här samlar vi så mycket fakta och historia som möjligt på ett och samma ställe om Hammarkinds härad.

En del sidor är fnv, låsta tills vi anser att dom är kompletta och kan publiceras.

Om du är intresserad av att följa arbetet eller bidra med material, bilder mm, så använd mail eller kontaktformuläret så kontaktar vi dig.

Ett par böcker är även planerade att ges ut under de närmaste åren och först ut är en bok om kyrkorna i Hammarkinds härad.

Välkommen att delta i detta spännande arbete.

Hälsningar
Mats Källqvist

Kontaktformulär

Kontakt

   Hammarkinds Härad

Hammarkinds härad består av Östergötlands sydöstligaste delar vid Östersjön, mellan Slätbaken i norr och Valdemarsvik i söder. Inlandet består av bergig skogsmark med flera sjöar, och i öster finns en omfattande skärgård. Största ort är Valdemarsvik.

Namnet (1332 Hamarkinda- ’hammarkindbornas’) åsyftar en som härad fungerande del av den äldre bygden Kind (till kind ’ätt’, ’folkslag’). och innehåller eller sammanhänger med hammar ’stenig backe’.

Den totala arealen mätte 1 021 km² och befolkningen uppgick år 1928 till 17 547 invånare.

Tingsställe var i slutet av 1600-talet Skönberga (Ljunga), År 1700 flyttade det till Mogata där den var till 1904 då det flyttade till Söderköping.

Stegeborgs skärgårds härad (tingslag) hade i mitten av 1700-talet två tingsplatser, dels Sankt Anne vintertid, dels Reuterdalen i Gryt på sommaren. Det sistnämnda tingsstället drog in 1852, och Sankt Anne förblev ensam tingsplats fram till 1894.

Hammarkinds härads tingslag och Stegeborgs skärgårds tingslag förenades 1895 till ett, Hammarkinds härads och Stegeborgs skärgårds tingslag, som ingick i Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds domsaga (1853 - 1970). Och bestod t.o.m. 1904. Under tiden 1905 - 1970 har den nämnda domsagan utgjort ett enda tingslag.

Senaste kommentarer

-

Arkiv

Länkar

Etiketter

Nyheter

Aktuellt

Härad, ett mindre rätts- och förvaltningsområde inom ett landskap.

Redan före mitten av 1300-talet var häradsindelningen genomförd i landskapen i Götaland. I Svealand kom de tidigare hundarena att benämnas häraden i och med införandet av Magnus Erikssons landslag vid mitten av 1300-talet. Häradsindelningen genomfördes däremot inte i Dalarna och i Norrland.

Man har antagit att häradsindelningen ursprungligen infördes till Sverige från Danmark, där den fanns genomförd redan i äldre medeltid. Häradets huvudorgan var häradstinget, som leddes av häradshövdingen. Häradsindelningen och häradstingen har spelat en väsentlig roll inom rätts- och förvaltningsväsendet långt fram i tiden. Genom fögderiindelningen 1946 och häradsrätternas avskaffande 1971 förlorade emellertid häradena sin forna betydelse.