images
Valdemarsviks Kyrka Valdemarsviks Kyrka

Hammarkinds härad omfattade nio socknar och ett köping

  • Börrum
  • Drothem
  • Mogata
  • Sankt Anna
  • Skällvik
  • Skönberga
  • Västra Husby
  • Gryt
  • Ringarum
  • Valdemarsviks köping