images

Biografi

Esbjörn Kristiernsson Djäkn (vapen: två hjorthorn), drottning Margaretas fogde i Östergötland (från 1391) och på Rumlaborg i nordvästra Småland (från 1399) nämnd 1381—1414. Var redan före 1391 fogde i Östergötland; namnes från 1399 även som fogde på Rumlaborg; kallas 1406 och 1411 hövitsman i Östergötland; nämnd såsom häradshövding i Bankekind 1406—11, Valkebo 1406, Hammarkind 1410, Björkekind s. å. och Vista 1411 men skötte alltid dessa.ämbeten genom vikarier; avsatt från sitt östgötska fogdeämbete av konung Erik efter drottning Margaretas död 1412; synes dock ha innehaft Rumlaborg ännu 1414.


Källa:

  • NE
  • Esbjörn Kristiernsson Djäkn, urn:sbl:15466, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam.), hämtad 2014-03-03.
Esbjörn Djäkns sigill
Det Djäkniska vapnet - Två hjorthorn