images

Gusum
Ringarums socken, Hammarkinds Härad, Östergötlands Län

Så börjar minneskriften från 1924 med anledning av bolagets femtioåriga och mässingsbrukets 250 åriga tillvaro. Många av bilderna här bredvid är från minneskriften och visar en miljö som till stora delar inte finns kvar idag. Huvudbyggnaden som var från 1731 ödelades tyvärr i en våldam brand den 20 januari 1995 där hela byggnaden med inventarier blev lågornas rov.