images

Minsjö Säteri

Minsjö vid Asplångens södra strand. 1 mantal frälse säteri. Minsjö förmenas hafva tillhört slägten Minnisköld, Befinnes 1545 vara "fru Gunillas" landbohemman, 1660 och 1674 bebygda till säteri af jungfru Elsa Gyllenstjerna och Ernst Creutz; kallas 1683 Esbjörn Reutercrantz sätesgårdaf 2 mantal allodialfrälse, med två rå och rör; 1687 egdes 1 mantal frälse säteri och 1 frälse af öfverste Joh.Lor. Creutz; en gård var krono, af Dr. Gunillas arfegods, hade som frälse blifit tagen från R. R. Claes Bjelke, men återlemnad vid hans återkomst till riket 1616, derpå donerad 1620 till Erik Jöransson Ulfsparre, som dock ej fått den i besittning och tillhörde slutligen som rå och rör under säteriet, R. R. Ernst Joh. Creutz samt efter honom bemälte öfverste. Dennes enka Agneta Bonde hade Minsjö 1726, derefter S. G. Feilitzen, Joh. Adelsvärd, prosten M. G. F. Berholtz på 1750-talet, fru Elis. v. Stjerneman 1783 och 1825, fröken M. Klingspor 1850 och 53. Kulla, Knutstorp och Nyttorp hörde derunder 1687, såsom genom byte förvärfvade af E. J. Creutz, det första från hertig Adolf Johan; det var redan då afhyst efter en öfvergången eldsvåda; Stensäter var af fru Märtha Sparre utbytt från herigen, egdes 1687 af Louis de Geer, reducerades jemte Nyttorp 1689.

Ovanstående skriver Wilhelm Tham om Minsjö Säteri i sin bok - Beskrifning öfver Linköpings län 1854 - 1855.

Minsjö Säteri ur Svenska Gods och Gårdar 1939

Minsjö vid Asplångens södra strand, Västra Husby församling, vid vägen mellan Linköping och Söderköping är som Möniösiöö omnämnt år 1562, men anses långt tidigare ha tillhört släkten Minnisköld. Under 1500- och 1600-talet ägs de olika delarna av Minsjö av släkterna Posse, Bielke, Gyllenstierna, Rynning och Ulfsparre. Under senare delen av 1600-talet står riksrådet Ernst Johan Creutz som ägare av hela gården. 1700-talet visar upp von Feilitzen, Adelswärd och prosten Georg Fredrik Berholtz, med makan Anna Elisabeth Grotte och hennes andra man Peter von Stierneman. Under början av 1800-talet tillfaller genom äktenskap Minsjö släkten Klingspor. Kring förra sekelskiftet och därefter skiftar ägandet tills von Kantzow köper Minsjö i början av 1920-talet. Minsjö är fortfarande i samma släkts ägo.

Huvudbyggnaden tillkom under Anna Elisabeth Grottes tid men med ett ursprung från 1600-talet. Flyglarna är troligen från 1767.

Källa: Slott & Herresäten, Söderköpings Kommun