images

Thorönsborg hette förr Thorön, och även Dräg eller Drag eller Däten. Från 1657 dock Thorönsborg och ligger vid Dragsviken av Trännöfjärden, på det näs som förenar halvön Torö med fastlandet i S:t Anna församling.

Bland ägarna kan nämnas Algot Brynjulfsson av Bjälboätten i början av 1300-talet, hertig Bengt Algotsson, kung Magnus Eriksson, Bo Jonsson Grip och riddaren Knut Algotsson, Karl Knutsson Bonde, sedermera kung, Ivar Axelsson Tott och Erik Eriksson Gyllenstierna till Fågelvik, varefter Stegeborg tillhörde den senare släkten i ca 300 år. Familjen Mörner, dess nuvarande ägare, tillträdde ägarskapet i början av 1800-talet.

1756 under ansvar av generalmajoren Göran Gyllenstierna blev huvudbyggnaden färdig, medan brorsonen Göran Gyllenstierna satte sitt och sin faders vapen på den nya byggnaden, och lät bygga flyglarna och anlägga trädgården. Arkitekt kan ha varit Carl Hårleman. Källa: Söderköpings Kommun