images

Börrums socken

Börrum är en kustnära socken belägen ca 25 km sydöst om Söderköping. Huvudort är kyrkbyn Börrum med sockenkyrkan Börrums kyrka.

Socknen är mycket
liten och bildades 1718 som annex till Mogata, då under namnet S:t Peders socken. Namnet Börrum kommer från den gård som har haft stor
betydelse för kyrkans tillkomst, Börrums säteri, med en mangårdsbyggnad från1600-talet.
Landskapet är mycket omväxlande med skogsmark och åkermark och dominerande näringar har följaktligen varit skogsbruk och jordbruk, dock ej fiske. Mitt i socknen ligger Nöstebosjön som i början av 1900-talet sänktes
för att användas som åkermark. Bygden är glest befolkad och bebyggelsen utgörs främst av spridda gårdar och torp.

Socknen ingick i Hammarkinds härad och är sedan 1974 en del av Söderköpings kommun.

Socken bildades 1718 genom en utbrytning ur Mogata socken.
Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Börrums församling och för de borgerliga frågorna till Börrums landskommun.

Landskommunen inkorporerades 1952 i Stegeborgs landskommun och ingår sedan 1974 i Söderköpings kommun. Församlingen uppgick 2002 i S:t Anna församling som 2010 uppgick i Söderköping S:t Anna församling.

Socknen har tillhört samma fögderier och domsagor som Hammarkinds härad. De indelta soldaterna tillhörde Andra livgrenadjärregementet, Livkompaniet. De indelta båtsmännen tillhörde Östergötlands båtsmanskompani.

HISTORISKT-GEOGRAFISKT och STATISTISKT LEXIKON ÖFVER SVERIGE 1859-1870