images
Drothem församlings gamla vapen Drothem församlings gamla vapen

Drothems socken i Östergötland ingick i Hammarkinds härad (före 1888 även delar i Björkekinds härad), uppgick 1952 i Söderköpings stad och området är sedan 1971 en del av Söderköpings kommun i Östergötlands län.

En del av Söderköping med sockenkyrkan Drothems kyrka ligger i socknen.

Namnet Drothem(1362 Drotin) kommer från sockenkyrkan, Sancta Drotens kyrka, 1359. Förledet är drotin, 'anförare, hövding, furste' (används som omskrivning av Gud]. efterledet är en förvrängning av det ursprungliga namnet.