images

Skällviks socken i ingick i Hammarkinds härad och är sedan 1974 en del av Söderköpings kommun i Östergötlands län.

Socknens areal är 70,43 kvadratkilometer, varav 70,25 land. År 2000 fanns här 478 invånare . Herrgården Stegeborg och nära denna sockenkyrkan Skällviks kyrka ligger i socknen.